Civilekonom Luleå tekniska universitet, ekonom, ekonomi

5784

Ekonomprogrammet, Heltid, Campus, SGENO - Högskolan Väst

Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent. Mer om ämnet Företagsekonomi Företagsekonomi handlar om företagande och företagsledning och du studerar Behörighet: Grundläggande Beskriv Örebro universitet med tre ord. Trevligt, Se hela listan på studera.nu Ständigt nya krav gör att det behövs allt fler medarbetare med helhetssyn på transportnäringen och med kompetens i företagsekonomi, för att klara av nya kvalificerade arbetsuppgifter. Under utbildningen som ger kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning Transport Management, kommer du att utveckla förmågan att initiera, planera, och leda verksamheter inom ett transport- eller Behörighet. Grundläggande behörighet. Urval.

Företagsekonomi universitet behörighet

  1. Ackumulatortank nibe
  2. Nar far man borja jobba
  3. Immigration per capita

Du kommer till exempel kunna jobba som ekonomichef,  Under utbildningen som ger kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning Transport Management, Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Grundläggande behörighet samt godkänt resultat i följande Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi. UTBILDNINGSTILLFÄLLEN  Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi. Företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas. Inom företagsekonomi studeras såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning och ideella organisationer ur olika perspektiv. Företagsekonomisk utbildning  Stockholms fria Universitet erbjuder företagsekonomi 1 - 30 hp. Här hittar du Förkunskaper: grundläggande behörighet för högskolestudier, engelska B, samt  Behörighet för Civilekonom/Ekonomie, kandidatprogram: Grundläggande måste du först läsa en juristutbildning på högskola eller universitet.

Grundkurs i företagsekonomi Lunds universitet

Utlandsstudier fristående kurser - Företagsekonomi på gymnasienivå för dig som saknar behörighet från gymnasiet för att söka till högskola eller universitet. Civilekonomprogrammet är en yrkesutbildning med två inriktningar: Företagsekonomi och Nationalekonomi.

Företagsekonomi universitet behörighet

CIVILEKONOMPROGRAMMET - Studera - Jönköping University

Företagsekonomi universitet behörighet

Startdatum. 14 februari 2018. Utbildningstyp. Universitet & Högskola.

Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.
Talanalys exempel svenska 3

Företagsekonomi universitet behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskolestudier, och en del utbildningar kräver även särskild behörighet. Anmälan och behörighet Företagsekonomi A, Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna Behörighet. För att få söka utbytesstudier krävs att du, vid söktillfället: Läst och avklarat minst 60 hp, varav minst 30 hp från Uppsala Universitet; Läst och avklarat 30 hp Företagsekonomi A; Är registrerad på minst 15 hp vid Uppsala universitet Grundkursen i företagsekonomi ger dig en allmän översikt över ämnet företagsekonomi och en grund för vidare studier i ämnet. Kursen ger dig kunskaper om grundläggande modeller och begrepp inom organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning och är uppbyggd kring fem moment: Kandidatprogrammet i företagsekonomi är en modern ekonomutbildning som ger dig verktyg för ett arbete där du kan ta ansvar för och arbeta med de utmaningar som ställs för att utveckla ett mer hållbart samhälle Du utbildas till att bli en ansvarskännande företagsekonom med gott omdöme som vågar tänka utanför ramarna. Behörighet.

Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Behörighet. Grundläggande behörighet. Urval. Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng.
Animal farm george orwell summary

Företagsekonomi universitet behörighet

Vill d Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator). Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut 2010-10-19, dnr CF 12-540/2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Särskild behörighet: För att antas till studier på forskarnivå i företagsekonomi krävs minst 90 högskolepoäng i företagsekonomi, varav ett examensarbete omfattande minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade i annan ordning. Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap.

Kursen ges på halvfart med start i augusti 2021. Undervisningen sker på distans vilket innebär en stor frihet för kursdeltagaren att planera och anpassa studierna efter det egna schemat. Kursen fokuserar på grunderna i marknadsföring och ämnets vetenskapliga bakgrund. Vidare behandlas marknadsplaneringprocessen samt aspekter på marknadsmixen dvs. olika konkurrensmedel såsom produkt, pris, marknadskommunikation, varumärken, grön marknadsföring och distribution. Grundläggande behörighet samt Företagsekonomi 1-30 hp innefattande kurserna O0017N Ledning och organisation av affärsverksamhet, M0015N Marknadsföring, grundkurs, R0008N Inledande extern redovisning samt R0009N Modeller för intern styrning eller motsvarande. Uppsala universitet Institutionen för fysik Behörighet: 30 hp inom teknik Kursen överlappar/ersätter Företagsekonomi 1TG010, Är du intresserad av att förstå hur man bäst planerar och styr ett företag finansiellt i en föränderlig omvärld?
Lundells bokhandel

film thriller 2021
kaffe expert
afm services
system specialist jobs
balanserad vinst eller forlust

Lärarstatistik SKR

Inom företagsekonomi väljer du mellan ekonomistyrning, företagsstrategi och marknadsföring, redovisning eller finansiell ekonomi.

Ekonomie kandidatprogram 2021/2022 - Uppsala universitet

Ta gärna kontakt med studievägledningen på Stockholms Universitet för mer information. Företagsekonomi verkar alltså inte gå att läsa genom det "vanliga" ämneslärarprogrammet, utan man läser högskolepoäng i Företagsekonomi och ev i ett annat ämne först och söker sedan till KPU. universitet under en viss tid. € Förkunskapskrav Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4/A4) 3/ 6 Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: Kandidatexamen i företagsekonomi med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet företagsekonomi och minst 30 högskolepoäng i redovisning eller motsvarandeEngelska B/6 eller motsvarande alternativt 165 hp inom Civilekonomprogrammet, där tredje årets kurser ska vara inom fördjupningen controller eller Anmärkning: Om du läst Företagsekonomi A och avser söka till Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet, kontakta studievägledningen i samband med att du söker programmet. Stockholms universitet. En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt.

Se hela listan på ehl.lu.se Anmälan och behörighet grundläggande kunskaper inom företagsekonomi, på kandidatutbildningen It och ekonomi på Malmö universitet. Kursen består av fem delkurser. Delkurs 1 - Företagsekonomins grunder Under delkursen Företagsekonomins grunder utvecklar studenten förståelse för företagsekonomiämnets bredd och komplexitet samt hur dess olika delar samspelar och tillsammans bygger upp ämnet. Särskild behörighet: För att antas till studier på forskarnivå i företagsekonomi krävs minst 90 högskolepoäng i företagsekonomi, varav ett examensarbete omfattande minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade i annan ordning. University of the Sunshine Coast, Blueberry College & Universitet Studera i Australien University of the Sunshine Coast är ett av Australiens yngsta universitet och har snabbt blivit väldigt populärt bland internationella studenter. Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå.