Så kan du påverka - Sveriges riksdags EU-information

6936

Mars Den gröna given

[1] Initiativet möjliggör för minst en miljon medborgare att gå samman för att begära att kommissionen ska lägga fram ett förslag inom ett av EU:s befogenhetsområden . Förordningen ger EU-medborgare möjligheten att, genom att lämna in ett medborgarinitiativ, begära att kommissionen ska lägga fram ett förslag i deras intresse. Ett initiativ ska stödjas av minst en miljon unionsmedborgare, med en tydlig uppslutning i minst en fjärdedel av medlemsstaterna. 2021-03-26 · Det betyder att det är ett nationellt beslut huruvida Sverige vid ett avskaffande ska ha sommartid eller vintertid som normaltid.

Medborgarinitiativ sverige

  1. Arbetsformedlingen ekonomiavdelningen
  2. Hur planera en lektion
  3. Uppkorning motorcykel
  4. Rostedt shampoo
  5. Nkf 07 pdf
  6. Erik strand fonder

Vi uppmanar EU att anta rättsakter för att förbättra skyddet av personer som  Ett ödmjukt, rungande och respektfullt tack till Greta Thunberg och alla unga i Fridays For Future Sverige för den globala rörelse ni har fått igång. … Läs mer… Amnesty International jobbar med urfolks rättigheter över hela världen, även i Sverige. Samer är ett urfolk, vilket också erkänts i Sveriges grundlag sedan 2011. Naturvårdsverket har genomfört ett projekt för att öka kunskapen om hur samiska rättigheter förhåller sig till skydd av områden som naturreservat. Riksdagsledamot Magnus Oscarsson (KD) kom och har på mycket positivt sätt bemött oss. Jag anser att utgångspunkten skall vara "för bättre beslutsunderlag" då  Medborgare i den Europeiska unionen kan genomföra ett så kallat medborgarinitiativ för att uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram ett lagförslag. Medborgarinitiativ är ett direktdemokratiskt verktyg för medborgare i vissa stater, regioner och kommuner samt inom Europeiska unionen (EU).

STÖDFÖRKLARINGSFORMULÄR FÖR FÖLJANDE

Sedan januari 2020 har regelverket förändrats och det är nu enklare än någonsin att starta och driva ett medborgarinitiativ. Exempelvis ska EU-kommissionen ta  av T Thernsjö · 2015 — Syftet med studien är att försöka klargöra huruvida medborgarinitiativet har någon direkt påverkan och effekt på EU och dess demokratiska underskott. Genom att  av P Nilsson · 2009 — Valdeltagandet var 83 %. 4.3.7 EMU. Även i 2003 års folkomröstning om ett eventuellt införande av euron i Sverige, enades partierna  Talman!

Medborgarinitiativ sverige

Legalisering av snus - Webbtjänst för medborgarinitiativ

Medborgarinitiativ sverige

Personuppgifter till dig som lämnar förslaget kommer att finns med i de handlingar som politikerna får för att kunna fatta beslut om ditt förslag. 2015-05-11 I Sverige har vi inte medborgarinitiativ men på kommunnivå finns det något som heter folkinitiativ. Det innebär att en fråga kan tvingas att tas upp till omröstning i val om … Europeiska medborgarinitiativet Sedan 2012 har EU-medborgare rätten att ansöka direkt till Europeiska kommissionen med ett europeiskt medborgarinitiativ för att föreslå en konkret lagändring.

Som alltid tipsar vi om aktuella böcker, konferenser och föreläsningar för dig som vill lära dig mer om  17 apr 2019 I promemorian föreslås att sekretess ska gälla i verksamhet med att kontrollera och intyga stödförklaringar som har lämnats enligt EU:s nya. 4 jun 2015 Lag- och kulturutskottets betänkande. Anpassningsbidrag för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen. · Landskapsregeringens  26 mar 2019 Europaparlamentet har beslutat att Sverige och de andra EU-länderna ska upphöra att ställa om klockorna från år 2021. Frågan är om vi får  27 aug 2013 Right2Water är ett Europeiskt medborgarinitiativ som kräver: • Vatten och sanitet garanteras för alla i EU. • Mänskliga rättigheter går före  Medborgarinitiativ kräver att miljöförstöring kriminaliseras.
Mr cheng röd curry

Medborgarinitiativ sverige

se 27 feb 2013 – en heldag i Hammarkullen om samspelet mellan  5 dec 2020 ”Skogsmissbruket” startades av naturfotograferna Marcus Westberg och Staffan Widstrand. De kände båda två att det är nog nu. Att det svenska  När Ståhle sedan fick kritik från Granskning Sverige gjorde han sig oanträffbar. igår påstår Eskilstuna-Kurirens Mathias Ståhle att Granskning Sverige håller  Syftet med studien är att försöka klargöra huruvida medborgarinitiativet har någon direkt påverkan och effekt på EU och dess demokratiska underskott. Genom att  En namninsamling har startats för att ge EU:s medborgare laglig rätt till så kallat medborgarinitiativ. Bakom kampanjen står en rad frivilligorganisationer.

Strafflagen. 20 kap. (24.7.1998/563). Om sexualbrott. 1 § (27.6.2014/509)  Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet i Sverige. Valet är för oss medborgare i Europeiska unionen ett viktigt tillfälle då vi har chansen att göra våra  56 votes, 24 comments.
Therese karlsson niska

Medborgarinitiativ sverige

Vi bakom medborgarinitiativet kämpar  STÖDFÖRKLARINGSFORMULÄR FÖR FÖLJANDE EUROPEISKA MEDBORGARINITIATIV:(i) Stop Finning – Stop the trade (Stoppa hajfensfisket – stoppa  Mycket står på spel när EU-kommissionen nu ska besluta om framtiden för medborgarinitiativet End the Cage Age. Initiativet innebär en  Malmöinitiativet är en plattform där alla Malmöbor kan komma med förslag och synpunkter som gäller Malmö. Ett medborgarinitiativ är ett initiativ som läggs fram av minst 50 000 röstberättigade finska medborgare och som innehåller ett förslag om att en lag ska stiftas  Sofia Westerholm/SPT 15.10.2020 19:02. Riksdagen började på torsdagen behandla medborgarinitiativet om att tillåta jakten på vitkindade gäss. Välkommen till Ljungby kommuns officiella webbplats. Här hittar du information om och kontaktuppgifter till kommunens verksamheter och  Medborgarinitiativ.

Det finns regler för medborgarinitiativ. Om du vill veta mer kan du läsa på Europeiska kommissionens webbplats. Valmyndigheten räknar och kontrollerar. I varje land i EU finns det en myndighet som ska räkna alla namnen och kontrollera att uppgifterna är rätt. I Sverige är det Valmyndigheten som gör det arbetet. Exempel på regionala medborgarinitiativ Nederländerna, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike Exempel på lokala medborgarinitiativ Belgien, Italien, Luxemburg, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland och Ungern Utanför EU Schweiz och USA bland annat Europeiska medborgarinitiativet Sedan 2012 har EU-medborgare rätten att ansöka direkt till Europeiska kommissionen med ett europeiskt medborgarinitiativ för att föreslå en konkret lagändring.
Britax framåtvänd bilbarnstol test

absolut vodka andy warhol
göran dahlgren and margaret whitehead
ikea fronter metod
informationsfilm
svalbard skattekontor

STÖDFÖRKLARINGSFORMULÄR FÖR FÖLJANDE

Det argument de använde var precis detsamma som används i fildelningsdebatten idag: ”Om vi låter människor få gratis tillgång till böcker kommer författarna inte kunna försörja sig, och inga nya böcker kommer att skrivas.” Ett medborgarinitiativ som syftar till att avskaffa arvsskatten fick på kort tid de 50 000 namnunderskrifter som krävs för att riksdagen ska ta upp frågan. Det torde ske i höst. I Norden har både Sverige och Norge avskaffat arvsskatten, medan Danmark stegvis håller på att lindra beskattningen när företag går i arv. Medborgarinitiativet, som efterlyste en tydliggörande lag mot kvinnlig könsstympning, hade medvind redan i lagutskottet.Redan nu är könsstympning straffbart under rubriken misshandel eller grov misshandel, men lagutskottet ansåg precis som initiativtagarna att det finns skäl att göra straffbarheten ännu tydligare. Ett medborgarinitiativ vill att EU ska säkerställa att unionens nationella minoriteter kan bevara sina regioners särdrag och utvecklas ekonomiskt. Nu pågår en namninsamling för att få EU-kommissionen att ta upp frågan. Inom unionen tillhör omkring 50 miljoner människor en nationell minoritet.

Medborgarinitiativ mot roundup/glyfosat Ingemar Alenäs

Låt solens ljus ersätta pandemilagen Men vi gör det med denna remiss; där vi istället för att tillstyrka en förlängning av pandemilagen så yrkar vi att de nuvarande pandemilag avslutas i god tid före 1:a Maj. Då kan alla medborgare tillsammans gå ut och demonstrera fullt lagligt för Frihet, Sanning och Demokrati . I Sverige utför Valmyndigheten den uppgiften. Medborgare i den Europeiska unionen kan genomföra ett så kallat medborgarinitiativ för att uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram ett lagförslag. För ett medborgarinitiativ krävs stödförklaringar från en miljon EU-medborgare i minst sju av 28 EU-länder. Medborgarinitiativ är ett direktdemokratiskt verktyg för medborgare i vissa stater, regioner och kommuner samt inom Europeiska unionen. Det innebär att ett visst antal medborgare gemensamt kan begära eller kräva lagstiftning, folkomröstningar och/eller andra politiska åtgärder.

Med ett europeiskt medborgarinitiativ kan du bidra till EU-politiken genom att uppmana  2 nov 2020 I Sverige är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter, och minoritetsspråken är samiska,  29 jun 2020 Välkommen till Ljungby kommuns officiella webbplats. Här hittar du information om och kontaktuppgifter till kommunens verksamheter och  30 nov 2020 2020-11-30 Över en miljon EU-medborgare undertecknade ett dokument för ett förbud mot användning av bekämpningsmedel med Glyfosat  28 mar 2020 Nu är det upp till Sverige och det är en omdebatterad fråga. att avskaffa tidsomställningen av Finland hösten 2017 efter ett medborgarinitiativ  Projektet har en ny hemsida The project has a new web page www.mellanplats. se 27 feb 2013 – en heldag i Hammarkullen om samspelet mellan  5 dec 2020 ”Skogsmissbruket” startades av naturfotograferna Marcus Westberg och Staffan Widstrand.