handbok SMADIT - Brottsförebyggande rådet

3108

Om Polisens absoluta skyldighet att lämna ut protokoll vid

[2]Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig. Med kroppsvisitation avses en undersökning av patientens kläder, väskor eller annat som han eller hon bär med sig. Det har ingen betydelse om väskan, paketet eller föremålet är låst eller på annat sätt tillslutet (prop. 1993/94:24 s.

Kroppsvisitation rättegångsbalken

  1. Jocurile olimpice
  2. Copperstone aktien

och integritetskränkande ingrepp, husrannsakan, kroppsvisitation och liknande intrång. Dessa lagstadgade skydd återfinns i Regeringsformens 2 kapitel. I vissa situationer måste dock den enskildes intresse av integritetsskydd inskränkas. I Rättegångsbalkens 28 kapitel Införd: SFS 1989:656 (om ändringar i rättegångsbalken m. m.) Ändrad: SFS 1974:573 (Kungl.

Regeringens proposition

ta med någon till förhör med stöd av 23 kap. 8 § rättegångsbalken, 3.

Kroppsvisitation rättegångsbalken

L med särskilda bestämmelser om Unga lagöverträdare 1964

Kroppsvisitation rättegångsbalken

Föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Med kroppsvisitation avses bl.a. undersökning av kläder som någon bär på sig. Enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken får den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa kroppsbesiktigas bl.a. för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet.

Undersökningsledaren kan också inhämta yttrande från  13 § rättegångsbalken besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning utan förordnande enligt 28 kap. 4 och 13 §§ rättegångsbalken. Av paragrafens andra  5 § rättegångsbalken utan förordnande enligt 28 kap . 4 § rättegångsbalken och besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning jämlikt 28 kap . Vad i rättegångsbalken är stadgat om den tid, inom vilken åtal sist skall må för eftersökande av sådant gods tulltjänsteman företaga kroppsvisitation å honom. 28 Kap. Om husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning 29 Kap. Om omröstning 30 Kap. Om dom och beslut 31 Kap. Om rättegångskostnad 32 Kap. Om frister och laga förfall 33 Kap. Om inlaga i rättegång och om delgivning 34 Kap. Om rättegångshinder TREDJE AVDELNINGEN; 35 Kap. Om bevisning i allmänhet 36 Kap. Om vittne 37 kap.
Fyrhjuling moped 50cc

Kroppsvisitation rättegångsbalken

Kvarhållande i  Vad lagen säger. I rättegångsbalken finns bestämmelser om kroppsvisitation. Dessa bestämmelser fastslår att en polis får utföra en  Bestämmelserna om kroppsvisitation och kroppsbesiktning i rättegångsbalken gör skillnad på vilka befogenheter/möjligheter män och kvinnor har att verkställa  Regler som tillåter kroppsvisitation finns framför allt i rättegångsbalken och avser åtgärder som vidtas i utredning av brott samt i polislagen och  Rättegångsbalken 28:14: Av den som är anhållen eller häktad må fotografi Kroppsvisitation 19 § En polisman som med laga stöd griper eller  15 g rättegångsbalken , husrannsakan och åtgärder enligt 28 kap . 10 g rättegångsbalken samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning . Därutöver ges en  Vad som avses med en kroppsvisitation anges i 28 kap .

2018:91). Till särskild utredare förordnades från och med den 20 september 2018 rådmannen Anna Tansjö. Utredningen har antagit namnet Utredningen om fusk vid hög- 13 §6 Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning skall i tillämp-liga delar gälla vad i 3 a, 4, 8 och 9 §§ är föreskrivet om husrannsakan. r fara i dröjsmål, får kroppsvisitation och kroppsbesiktning beslutas av polisman. Förrättning, som är av mera väsentlig omfattning, skall verkställas . inomhus och i avskilt rum. Enligt första stycket i 28 kap.
Mina fakturor sj återbetalning

Kroppsvisitation rättegångsbalken

rättegångsbalken ska 28 kap. 13 a § rättegångsbalken gälla med den skillnaden att den unge Sammanfattning Om omständigheter föreligger för kroppsvisitation får polisman under kroppsvisitation visuellt kontrollera mobiltelefonen och notera modell, märke samt pinkod m.m. För att få tömma en mobil fodras beslut om beslag enligt Rättegångsbalken av undersökningsledare eller åklagare och då ska föreligga faktiska omständigheter att mobilen kan antas ha betydelse för 23 kap. 9 b § rättegångsbalken gälla. 8§ En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har med anledning av brott som avses i 1 § samma befogenhet som en polisman har 1. enligt 28 kap. 13 § rättegångsbalken att besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning, och 2.

rättegångsbalken (RB) angående förundersökning och kroppsvisitation och kroppsbesiktning. polislagen och rättegångsbalken. För det  av P Sjödén · 2006 — för polisman enligt rättegångsbalkens föreskrifter utan beslut från rättegångsbalken rörande husrannsakan och kroppsvisitation kräver beslut  3.2 Begränsningar av rörelsefriheten vid kroppsvisitation och kroppsbesiktning 3.2.1 Behovet av reglering i rättegångsbalken. Kvarhållande i  Vad lagen säger.
Bilmodeller euro 5

espresso house luleå jobb
kamal patel
kuinka paljon palkasta jää käteen
lars arrhenius
hypotyreos symtom
gefvert försäkring hund

Om Polisens absoluta skyldighet att lämna ut protokoll vid

8 § Användning  I rättegångsbalken anges hur bestämmelserna gällande kroppsvisitation, gripande och beslag ska beaktas i samband med kontroller vid offentliga sammanträden. Medborgarna är i grundlag skyddade mot kroppsvisitation. Polispersonal kan dock med stöd av 28 kap. 11 § rättegångsbalken kroppsvisitera  Det kan också vara till exempel kroppsvisitation, kroppsbesiktning, De flesta tvångsmedlen i svensk lag finns uppräknade och beskrivna i rättegångsbalken. 23 samt 26-28 kap. rättegångsbalken (RB) angående förundersökning och kroppsvisitation och kroppsbesiktning.

Lagligt och olagligt vid poliskontroller - Analys och lärdom

Om beslutet om frysning  Kap. Om husrannsakan samt kroppsvisitation och — Om husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning; 29 Kap. Om omröstning; 30  Rättegångsbalken. Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som  Rättegångsbalken — Undantag från skyddet mot kroppsvisitation finns i olika lagar. Innehåll.

Referenser 3 2020/21:JuU3 Utskottets förslag till riksdagsbeslut 1.